Dobra Szkoła MEN – programowanie

Rozpoczął się kolejny etap kampanii informacyjnej dotyczącej reformy edukacji. Tym razem, w przygotowanych spotach , pokazujemy, w jaki sposób zmiany w oświacie wpłyną na rozwijanie wśród uczniów umiejętności informatycznych, w tym nauki programowania.

W nowej podstawie programowej wyraźnie podkreśliliśmy, że szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Wskazaliśmy jako istotne umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi oraz wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Zgodnie z przygotowanymi rozwiązaniami w szkołach zwiększona będzie liczba godzin informatyki od klasy IV szkoły podstawowej do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej (licea, technika, branżowe szkoły) z 210 do 280 godzin lekcyjnych. Niezależnie od tego, w klasach I-III szkoły podstawowej, kwestie informatyczne obecne są w podstawie programowej w ramach edukacji informatycznej (w każdej z klas nauczania początkowego).

Więcej informacji: http://www.reformaedukacji.men.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *