” จอมวิตถาร รัชกาลที่สิบ ” รายการเพื่อสหพันธรัฐไท กับ ลุงสนามหลวง ส.ยังบลัด ส.ศรัทธา April 16, 2017

” จอมวิตถาร รัชกาลที่สิบ ” รายการเพื่อสหพันธรัฐไท กับ ลุงสนามหลวง สหายยังบลัด สหายศรัทธา April 16, 2017

ขอขอบคุณ สถานี YAMMY Revolution

Leave a Reply

%d bloggers like this: